Irfan View

Bijsnijden en wijzigen van foto-formaten.
Geschreven door Jannie Wessels.


Om het laden van een webpagina niet te al lang te laten duren,
zijn er een paar afspraken gemaakt over de maximale inhoud
van een bladzijde. Zo kunt u voor een webpagina 75 KB aanhouden
en wordt voor een afbeelding 50 KB als maximum gezien.

Om aan die laatste voorwaarde te kunnen voldoen, zijn er een paar
mogelijkheden om foto's te verkleinen.

Eén mogelijkheid treft u hieronder aan, met het programma IrfanView.

IrfanView is een freeware programma dat u hier kunt vinden:
http://www.irfanview.com

Met deze link opent u een nieuw venster. als u dat venster sluit,
komt u vanzelf terug op deze pagina.
 

Download, installeer en open het programma.

1.

* Klik op "File" op de taakbalk en vervolgens op "Open".

2.

* Zoek in de map "mijn afbeeldingen" naar een foto die u wilt
  verkleinen. Foto aanklikken deze foto, in mijn geval is dat monument.psp!

* Als u wilt weten, welke bestands-types door IrfanView ondersteund
  worden, klik dan op het het grijze driehoekje achter : Bestandstypes.

* Als u  "Preview active" hebt aangevinkt, ziet u in één oogopslag,
  welke foto u geselecteerd hebt.

* Zodra u dubbelklikt op de gewenste foto, verschijnt deze in IrfanView
  en kan de bewerking beginnen!

3.


            Millennium-monument in Notter (Overijssel)

* We selecteren eerst dat deel van de foto, dat we nodig hebben.
  Door deze bij te snijden, wordt de foto al kleiner van formaat.
  Hou de linkermuis knop ingedrukt, terwijl u over de foto een
  selectielijn trekt. Is het geselecteerde deel niet naar wens, dan is
  dat met één muisklik ongedaan te maken, en begint u opnieuw!

4.

* Klik nu op "Edit" in de taakbalk en kies vervolgens
  "Crop". De foto is nu al een stuk kleiner geworden.
  Mocht de selectie niet naar wens zijn, klik dan op
  deze knop in de taakbalk:   waarmee de
  laatste handeling ongedaan wordt gemaakt.
  U kunt dan opnieuw een selectie maken.

5.

* Bent u tevreden over de selectie, maar is het formaat
   van de foto nog niet naar wens, klik dan op "Image"
   kies vervolgens voor "Resize/Resample"

6.

* U ziet dan het volgende scherm tevoorschijn komen.


 

  * Current Size laat u hethuidige formaat van de foto zien, voordat deze
    is veranderd. Hier is dat 888 x 601 pixels.
  * Achter New Size komt het gewenste formaat te staan, nadat u de
    percentages of het aantal pixels hebt ingevuld.

  1. Kies de methode die u wilt volgen om uw foto te verkleinen.
     Moet de foto een bepaald formaat hebben, om b.v. ergens tussen te passen,
     type dan de gewenste pixels achter : Set new Size.
     Anders kiest u voor Set new size as percentage of original , b.v. 50%

  2. Overtuig u, of "Preserve aspect ratio" is aangevinkt,anders krijgt
      u vreemde, vervormde foto's nadat deze zijn verkleind!

  3. Kies voor de beste uitvoering van vergroten/verkleinen.
    "Resample" of "Resize".
    "Resize" geeft de beste resultaten, maar daardoor blijft het bestand wat groter,
    "Resample"  is niet zo goed als "Resize", maar heeft als voordeel, dat het
     bestand kleiner wordt. Om te vergelijken, zou ik beide opties proberen!

7.

Hier ziet u, dat ik mijn foto van het monument met 50% heb verkleind.

* Klik tot slot op OK.

8.

* We klikken nu in de taakbalk eerst op "File" en vervolgens op
  "Save as"

Let er wel op: gebruik "Save as" , niet "Save" omdat de naam
van de verkleinde foto ook veranderd moet worden!

* Zoek nu een map, waarin u de foto wilt bewaren.

* Geef de foto een nieuwe naam (monument2.jpg)
   en klik op "Save"

De foto is nu een stuk kleiner en klaar voor Internet. Bovendien
heeft IrfanView meer mogelijkheden om de foto's te veranderen
en te verbeteren!

   * Rotatie

   * Zwart-Wit

Even uitproberen en vervolgens aanmelden voor de
cursus Photoshop of GIMP bij www.kellerhuis.com!!

Veel succes,

Jannie Wessels


Naar de andere gratis lessen van Kellerhuis.com

Meer weten over Irfanview? Lees dan deze uitgebreide handleiding gemaakt door Solveg van Kooten.


© 2004-2012     Auteur: Jannie Wessels

Gebruik van deze lessen is geheel voor eigen risico, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan hard- of software.